Club van 50

De wijkkrant is mogelijk dankzij subsidie van de gemeente Utrecht en bijdragen van donateurs.


Personen of bedrijven die jaarlijks 50 euro doneren vormen de ‘Club van 50’. 

Op deze plaats vermelden wij wie de leden van de Club van 50 zijn. 

Bedrijven geven wij de ruimte tot het plaatsen van een logo en/of korte vermelding van hun activiteit.


De donateurs voor de Club van 50 van 2014 zijn:


Dhr. of mw. Bergkamp

dhr. of mw. Bos

Leo Huls

Dhr. of mw. Lubbers

Danny van der Meulen en Anna Tjalsma

Winfried Witsenboer

E.M. van Wolferen-Verheul

Zuivelland Richard de Jong (Winkelcentrum de Gaard)


Er zijn 2 anonieme donateurs in de club van 50.

In november hebben wij enkele berichten ontvangen van belangstellenden voor de Club van 50. 

Zodra we het overzicht hebben van definitief ontvangen donaties zullen deze nieuwe leden van de Club van 50 hier worden toegevoegd.