Colofon

De Wijkkrant Tuindorp Oost wordt gemaakt door een onafhankelijke redactie, bestaande uit vrijwilligers. Het doel is een informatieve krant te maken over zaken die het wonen en leven in Tuindorp Oost en directe omgeving betreffen.
Redactie Wijkkrant
van Everdingenlaan 18
3571 NP Utrecht
E-mail:
redactie@tuindorpoost.nl
Website: www.tuindorpoost.nl

Redactie:
Helga van Lieshout, Bert Meinders, Jelle de Ru, Ams Slemmer, Magriet van der Veen
Vormgeving: Aard de Kruijf
Oplage: 3000 exemplaren
Verschijning: 6 x per jaar
Webmaster: Erick Plaating

FinanciŽle bijdragen 
De wijkkrant kan huis-aan-huis worden verspreid dankzij bijdragen van bewoners en subsidie van de gemeente.
Bijdragen van bewoners zijn welkom op rekeningnummer: NL70INGB0004865541 ten name van Stichting Wijkkrant Tuindorp Oost.
Donateurs die 50 euro bijdragen worden in de wijkkrant genoemd bij de Club van 50, tenzij zij aangeven anoniem te willen blijven.
Ook kleinere bedragen zijn natuurlijk van harte welkom.
 
Sluitingsdatum kopij nr 1: 11 januari 2015
Bezorging: 7/8 februari 2015Adresgegevens


tuindorpoost@tuindorpoost.nl

Reacties

We zijn benieuwd naar uw mening over onze website.
Heeft u op- en of aanmerkingen. Laat ons deze weten via onderstaand adres.
suggesties@tuindorpoost.nl

Samenstelling Buurtcomitť Tuindorp-Oost

Na recente wijzigingen is de samenstelling van het buurtcomitť als volgt:

  • Peter Gielissen: waarnemend voorzitter, portefeuille Veiligheid

  • Willem Kok: penningmeester

  • Hilde van Amerongen: portefeuilles WeveHuis en Vrijetijds-activiteiten

  • Jody van den Brink: portefeuille Vrijetijds-activiteiten

  • Miriam Wolters: portefeuille Ruimtelijke Ordening

  • Hans Lubach: secretariaat, portefeuilles Ruimtelijke Ordening en Verkeer

  • Vacature: secretaris

Het buurtcomitť is te bereiken via het e-mailadres:    
tuindorpoost@tuindorpoost.nl