Bomen in Tuindorp Oost

In Tuindorp Oost staan ruim 15 verschillende boomsoorten. Voor de keuze van bomen is tegenwoordig een ontwerper van de gemeente verantwoordelijk. Hij laat zich bij de boomkeuze leiden door de volgende overwegingen: het type wijk, de gevoeligheid voor ziektes en de grootte van de bomen. Veel mensen willen namelijk niet graag een grote, licht wegnemende, boom voor hun huis. In het verleden zijn er wel eens fouten gemaakt: de boom is tóch te groot geworden of de boom wortelt vlak onder het oppervlak, waardoor de stoeptegels omhoog gedrukt worden en schots en scheef komen te liggen, zoals bij de acacia's in de Cohenlaan en tot voor kort bij de essen in de Wevelaan. De meidoorns bleken erg gevoelig voor ziekten en zouden bij niet tijdig rooien een hele straat kunnen aansteken.

Waar staan welke bomen?
De meest opvallende bomen in de wijk zijn de prachtige haagbeuken (carpinus betulis fastigiata) in het plantsoen tussen de van Everdingenlaan en de Troosterlaan. De toevoeging 'fastigiata' duidt op een hoog slank model, maar de bomen zijn 'uitgezakt' en hebben in de loop van ruim 40 jaar een bolvorm gekregen.
Andere in het oog springende bomen zijn de dakplatanen op de Troosterhof. Nu, een jaar of twaalf na het planten, hebben ze een mooi bladerdak ontwikkeld.

Hier volgt een overzicht:
Acacia's (robinia pseudoacacia) o.a. in de Cohenlaan en de Obbinklaan.
Essen (fraxinus excelsior) o.a. in de Nijlandlaan en de Wevelaan.
Zweedse meelbes (sorbus intermedia) o.a. in de Zwaardemakerlaan en Van Everdingenlaan.
Plataan (platanus acerifolius) o.a. in de Kapteynlaan en op de Troosterhof.
Boomhazelaar of Hazelnoot (Corylus colurna) o.a. in de Wichmannlaan.
Meidoorn (crataegus lavelli) o.a. in de Zwaardemakerlaan.
Meidoorn (crataegus cryanthus) o.a. in de Hymans van den Berghlaan.
Moeraaseik (quercus palustrus) o.a. in de Valetonlaan.
Bolacaca's (Rombinia umbraculifera) o.a. in de Herwerdenlaan.
Magnolia (magnolia kobus) o.a. in het Kernkampplantsoen.
Hopbeuk (ostrya) in het Kouwerplantsoen.
Linde (tylia) in het Kouwerplantsoen.
Japanse sierkers (prunus) o.a. in de Troosterlaan en het De Vooysplantsoen.
Lijsterbes (sorbus aucuparia) in de Zwaardemakerlaan.
Berk (betula alba) op de kop van het Kouwerplantsoen.
Haagbeuk (carpinus betulis fastigiata) in de Van Everdingen- en Troosterlaan.
Spaanse Aak (acre campestre) in aanplant op de Lamérislaan.

Wat schitteren ze in de herfst; van knaloranje, gemêleerd groen tot helder geel verschieten de bladeren van de vele Tuindorp Oost bomen. De boomsoorten laten niet allen tegelijk het blad vallen, waardoor de verschillen tussen soorten nog beter zichtbaar zijn. Zoals op het Kouwerplantsoen, daar houdt de groep hopbeuken langer zijn gele fijne blad vast dan de elf sierlinden van dit plantsoen. De platanen langs de Kapteynlaan en rondom de Gaard laten in een korte periode gladde, bont gevlekte bladeren vallen en de bewoners van de Wevelaan zullen bekend zijn met de "groene sneeuw" die valt, als door een plotselinge nachtvorst de essen hun geveerd blad in één keer loslaten. Alle bomen bepalen, nu de wijk zo'n 45 jaar oud is, voor een groot deel de sfeer en het karakter van de openbare ruimte van onze wijk.

Onderhoud
Een boom wordt de eerste vijftien jaar om de drie jaar gesnoeid, waarbij steeds 20% van de takken wordt weggehaald. Dat heet 'begeleidingssnoei'. Na vijftien jaar heeft de boom zijn model en groeit hij verder 'vanzelf'. Er is geen vastgesteld rooi- en snoeiprogramma; de situatie en de gezondheid van de bomen kan immers onvoorzien veranderen.
De boomsoorten hebben verschillende levensverwachtingen. Een meidoorn wordt 40 tot 50 jaar oud, maar platanen en linden kunnen wel 300 jaar oud worden, alhoewel dat voor een stadsboom wel erg ambitieus is.

Hoog opschietend onkruid in de bloemperken en de boomspiegels doet veel water verdampen en neemt vocht weg van de gekweekte planten en de bomen. Daardoor groeien die langzamer. Nu het onkruid niet langer bestreden wordt met spuiten en strooien moet er vaker geschoffeld worden. De boomspiegels worden in elke laan van Tuindorp Oost 2-3 keer per jaar gewied om onkruidconcurrentie tegen te gaan. Dat zou eigenlijk 5-6 keer per jaar moeten zijn. Gelukkig zijn steeds meer boomspiegels van kransen voorzien, waarin door aanwonenden bloemen geplant zijn. Deze bloemrijke perken voorkomen niet alleen de groei van onkruid, maar voorkomen ook, dat er fietsen met kettingen aan de vaak jonge boompjes worden bevestigd. Ook ontmoedigt het, dat honden tegen de bomen plassen. Hopelijk gaat de Dienst Stadswerken nu gauw de resterende toegezegde boomkransen aanleggen.
Ook sluiten steeds meer bewoners met de gemeente een bruikleencontact voor het onderhoud van een bloemperk in de openbare ruimte. Voorbeelden zijn de rozen op de hoek van de Zwaardemakerlaan en de Troosterlaan, het perk op de kop van de Hijmans van den Berghlaan bij de Van Loonlaan, de plantsoenen van de Naberlaan en het Fruinplantsoen, het grasveld langs de Obbinklaan, het grasperk aan de Van Everdingenlaan en de kruidentuin in het Kouwerplantsoen. Op die manier blijft het groen zijn openbare functie behouden, maar wordt wel ingericht en onderhouden naar inzicht van de bewoners.

Op de post van de Dienst Stadswerken kunt U altijd terecht voor aanvullende informatie.