Fysieke inrichting

De buurt heeft een groen hart met ruim opgezette laagbouw omgeven door hoogbouw met weinig groen. Kenmerkend zijn de vele lusvormige lanen.
Er zijn in Tuindorp Oost een zestal kinderspeelplekken, die voornamelijk ingericht zijn voor kinderen tot een jaar of acht. De speelplaatsen zijn recentelijk in overleg met de omwonenden gemoderniseerd en opgeknapt. Ook is er aan de Winklerlaan een voetbalveldje aangelegd op initiatief van het buurtcomité.

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden heeft Tuindorp Oost betrekkelijk weinig groen. Dat komt voornamelijk, omdat meer dan de helft van de bewoners in flats woont, die, anders dan in Overvecht, nauwelijks door groen zijn omgeven. Het door de gemeente gehanteerde percentage groen van 12% van de oppervlakte geeft een vertekend beeld, doordat het onontwikkelde deel aan de noordkant wordt meegeteld. Er dient voor gewaakt te worden, dat niet nóg meer groen verdwijnt. De ontwikkeling van gebied aan de noordkant moet worden aangegrepen om het aandeel groen weer op peil te brengen.
Het wél aanwezige groen wordt door de gemeente sinds enige jaren goed onderhouden. Veel van de achterstand is weggewerkt. Ook zijn er steeds meer groenstroken die door omwonenden worden onderhouden. Ook de particuliere tuintjes zien er over het algemeen goed verzorgd uit.

De volkstuinen van de vereniging "De Driehoek" zijn goed onderhouden en vormen een plezierig wandelgebied, vooral voor de bewoners van het aangrenzende zorgcentrum.
Er zijn plannen om te komen tot een fiets- skate- wandelverbinding vanuit de Kögllaan in Voordorp rondom De Driehoek naar de speeltuin De Pan, die half in Tuindorp half in Tuindorp Oost ligt.

De stadsverlichting is adequaat en op de laatste plekken met onvoldoende verlichting zijn inmiddels door de Dienst Stadsbeheer extra lantaarns geplaatst. De brandgangen aan de noordkant zijn jaren geleden door de bewoners van verlichting voorzien en afsluitbaar gemaakt. Inmiddels hebben de bewoners aan de zuidkant dat voorbeeld gevolgd. De meerderheid van de brandgangen is nu ook daar van verlichting voorzien en, waar nodig, herbestraat.
Recentelijk heeft de gemeente op verzoek van het buurtcomité de bestrating van de trottoirs hersteld. Wel zijn de rijbanen aan een nieuwe asfaltlaag toe.

In het algemeen ziet de buurt er schoon en verzorgd uit. Een punt van aandacht blijft echter de ontmoetingsruimte op het plein van De Gaard en het afvalstation op de parkeerplaats.

In geheel Tuindorp Oost geldt een maximumsnelheid van 30 km. Ondanks dat wordt er vaak, zoals overal, veel te hard gereden. Het negeren van het éénrichtingverkeer achter De Gaard leidt tot zeer gevaarlijke situaties.