Beschrijving van de buurt

Tuindorp Oost is een relatief rustige en veilige buurt, gebouwd tussen 1959 en 1970 in de voormalige Voorveldsche Polder aan de noordoost kant van Utrecht en is ontworpen door de stadsarchitect D. Jansen.

De buurt ligt ingeklemd tussen de spoorlijn Utrecht - Amersfoort aan de noordzijde, de Oosterspoorlijn aan de oostzijde, de stedelijke rondweg, Kardinaal De Jongweg, aan de zuidzijde en De Put langs de Jordanlaan aan de westzijde.
Aan de westzijde van Tuindorp Oost ligt de wijk Tuindorp, een typisch 30er jaren woonwijk. Aan de oostzijde ligt Voordorp, dat gebouwd is in het begin van de negentiger jaren.
De buurt wordt van zuid naar noord doorsneden door de stedelijke ontsluitingsweg Eykmanlaan en van west naar oost door de gebiedsontsluitingsweg Kapteynlaan.
Aan de noordkant van de buurt ligt nog een onontwikkeld gebied. In dit noordelijk gebied ligt het Ecologisch Tuinenpark "De Driehoek".

Het oppervlak is 53,35 ha, waarvan 57% bebouwd is. Het verkeer vraagt 27% van het oppervlak, 12% is openbaar groen, 3% water en 1% overig.

In Tuindorp Oost zijn één hoofdlocatie en twee nevenvestigingen voor basisonderwijs gevestigd, t.w. De Beiaard aan de van Loonlaan, De Regenboog aan de Wevelaan en een dépendance van de Openbare School Voordorp, eveneens aan de Wevelaan.
In de Winklerlaan is een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, de OS De Pelsschool.
Peuterspeelzaal "De Biebelebons" bevindt zich in het schoolgebouw van De Regenboog evenals "BSO MikMak Oost", die buitenschoolse opvang biedt.
In de Vogelsanglaan worden in de "Marnix Academie" leraren opgeleid voor het basisonderwijs, terwijl de school voor voortgezet onderwijs, "Het Gerrit Rietveld College" zich aan de Winklerlaan bevindt.

De buurt is een grootschalig verzorgingshuis rijk, "Zorgcentrum Tuindorp Oost" aan de Winklerlaan. Het centrum zal de komende jaren worden vervangen door een complex met levensbestendige woningen en wijkgerichte zorg.
Aan de Troosterlaan vinden we de Nederlands Gereformeerde Jeruzalem-kerk tegenover het winkelcentrum De Gaard aan de Troosterhof.

Bestuurlijk maakt Tuindorp Oost deel uit van de wijk Noordoost en de subwijk Tuindorp-Voordorp.