De sociale samenhang

Bevolkingssamenstelling TuindorpOost op 1 januari 2014

Dit gehele artikel is als PDF bestand te downloaden: bevolkingTO2014.pdf

Twitteren over TuindorpOost

Twitter is een internetdienst waarmee je korte berichtjes van maximaal 140 tekens kan publiceren. Je kunt op Twitter een profiel aanmaken en zelf berichten versturen en reageren op berichten van anderen. Maar ook zonder profiel kan iedereen de berichten van twitteraars lezen via internet.
Hieronder volgt een aantal Utrechters die soms, of vaak, twitteren over gebeurtenissen in Tuindorp Oost. Met hulp van Google zijn ze snel te vinden.
In willekeurige volgorde:

  •       Wijkagent Tuindorp/Voordorp: @Politie Tuindorp.   
  •       De wijkraad Noordoost: @WIJKRAAD_NO   
  •       Wijkwethouder Jeroen Kreijkamp: @jeroenkreijkamp 
  •       Marjan Wertwijn, de wijkmanager van het wijkbureau: @mwertwijn    
  •       ‘t Lachende Paard: @tlachendepaard  
  •       Groen moet je doen: @GMJD030   
  •       Griftsteede: @Griftsteede

Stemgedrag

Verkiezingen Tweede Kamer 2012 in Tuindorp Oost

Afgelopen 12 september waren er (weer) verkiezingen voor de Tweede Kamer. De landelijke uitslag is bekend, en bij het uitkomen van deze wijkkrant is er misschien al een nieuw kabinet. Maar hoe heeft Tuindorp Oost gestemd? Omdat iedereen nu in alle stembureaus in de hele stad mag stemmen, is de uitslag niet helemaal representatief voor de bewoners in onze wijk. Toch zal een groot deel van de kiezers in het dichtsbijgelegen stembureau zijn stem uitbrengen, gewoon, omdat dat het handigste is.


Opkomst

Er waren 3 stembureaus in Tuindorp Oost. De opkomst was met 83,1% beduidend hoger dan die van de stad Utrecht (76,2%) en de landelijke opkomst (74,3%). Hieruit blijkt dat het stemrecht in onze wijk ook als zodanig gewaardeerd wordt.

In aantallen

Stembureau

Adres

Opkomst%

Stem-gerechtigden

Totaal uitgebrachte stemmen

Blanco of ongeldige stemmen

Op partijen uitgebrachte stemmen

Marnixacademie

Vogelsanglaan

82,6%

1.130

933

3

930

Zorgcentrum Tuindorp Oost

Winklerlaan

82,2%

1.261

1.037

3

1.034

Zorgcentum De Lichtkring

Eykmanlaan

84,6%

1.151

974

1

973

Totaal Tuindorp Oost


83,1%

3.542

2.944

7

2.937
Utrecht totaal


76,2%

235.496

179.403

823

175.580


Uitslag

De uitslag in Tuindorp Oost wijkt op een aantal onderdelen af van de landelijke uitslag en de gemiddelde uitslag in Utrecht.In aantallen

Stembureau

Adres

Op partijen uitgebrachte stemmen

SGP

50PLUS

PvdD

CU

PVV

SP

GrLi

CDA

D66

VVD

PvdA

Overig

Marnixacademie

Vogelsanglaan

930

7

6

21

17

37

55

73

63

187

225

229

10

Zorgcentrum Tuindorp Oost

Winklerlaan

1.034

7

22

10

25

42

54

60

124

153

272

260

5

Zorgcentrum De Lichtkring

Eykmanlaan

973

4

10

28

29

29

34

71

56

203

208

298

4

Totaal


2.937

18

38

59

71

108

143

204

243

543

705

787

19In procenten

Marnixacademie

Vogelsanglaan

930

0,8

0,6

2,3

1,8

4,0

5,9

7,8

6,8

20,1

24,2

24,6

1,1

Zorgcentrum Tuindorp Oost

Winklerlaan

1.034

1

2

1

2

4

5

6

12

15

26

25

1

Zorgcentrum De Lichtkring

Eykmanlaan

973

0

1

3

3

3

4

7

6

21

21

31

0

Totaal


2.937

0,6

1,2

2,1

2,4

3,7

4,9

7,0

8,2

18,6

24,0

26,8

0,7

Utrecht totaal


175.580

0,3

1,1

2,3

2,1

6,3

7,2

6,7

4,2

17,5

21,5

29,7

1,0In aantallen

Zetelverdeling op basis van uitslag stembureaus in Tuindorp Oost

1

2

3

4

6

7

10

12

28

36

40

1

Officiële Zetelverdeling

3

2

2

5

15

15

4

13

12

41

38

0De PvdA zou de winnaar van deze verkiezingen zijn geweest, gevolgd door de VVD. In vergelijking met het landelijke beeld doen D66 en GroenLinks in heel Utrecht goede zaken, en in Tuindorp Oost nog beter. Verrassend is het feit dat GroenLinks als 5e partij geëindigd zou zijn, na het CDA. Voor het CDA week het beeld in Tuindorp Oost nauwelijks af van het landelijke resultaat, in zetels gemeten. Zowel SP als PVV hebben weinig aanhangers, minder dan de helft van landelijk (in zetels) en grofweg 60% van die in Utrecht.


Als Tuindorp Oost het voor het zeggen had gehad was er een nipte meerderheid voor de huidige coalitiepartners (76 zetels), maar was er ook ruimte geweest voor andere opties, zoals een coalitie van PvdA, D66 en GroenLinks (78 imaginaire zetels) of VVD, D66 en CDA (76 imaginaire zetels).


Leeftijdsopbouw Tuindorp Oost per 1 januari 2012

Het aantal inwoners in Tuindorp Oost is nagenoeg gelijk gebleven aan voorgaand jaar: 2.732 mensen. Daarvan zijn 1.529 vrouw en 1.202 man. Bij de 80-plussers is de verdeling 256 vrouwen en 97 mannen. Het percentage jongeren tot en met 11 jaar heeft zich gestabiliseerd. De daling van het aantal 65-plussers zet door. Daarbinnen wordt het aandeel van de 80-plussers steeds groter, en bedraagt nu meer dan 50% van deze volledige leeftijdsgroep.

Het aantal woningen in Tuindorp Oost bedroeg per 1 januari 1.404. De gemiddelde woningbezetting is gestaag stijgend. Per 2002 1,84 personen, nu 1,92 personen. Voor de stad als geheel is de gemiddelde woningbezetting 2,33 personen. De 2.731 inwoners zijn verdeeld over 1.471 huishoudens, waarvan 56,3 % alleenstaand. Voor de stad als geheel zijn de 316.277 inwoners gesrpeid over 163.762 huishoudens, waarvan 54,1 % alleenstaand.

Ongeveer 19 % van de inwoners van Tuindorp Oost heeft een allochtone afkomst. Volgens de definitie zijn dat inwoners waarvan tenminste een ouder niet in Nederland is geboren, ongeacht waar de inwoner zelf is geboren. Hiervan 10 % westerse allochtonen. Van deze inwoners is minstens een van de ouders geboren in Europa, Noord-Amerika, Oceanië, Indonesië of Japan

Bron: GBA /WistuData2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


Utrecht

Totaal aantal inwoners

2.550

2.553

2.547

2.564

2.563

2.586

2.581

2.612

2.732

2.732

2.731

 

316.277

0 t/m 3 jarigen

87

94

94

78

74

75

68

69

80

81

87


18.331

4 t/m 11 jarigen

149

162

165

173

160

172

170

161

180

191

189


27.978

12 t/m 17 jarigen

107

118

115

118

136

137

141

145

141

142

132


15.608

18 t/m 24 jarigen

133

131

139

164

155

185

226

247

262

258

249


43.793

25 t/m 34 jarigen

345

347

371

354

353

336

345

374

393

379

398


66.253

35 t/m 44 jarigen

319

304

303

313

314

302

296

294

315

317

330


50.222

45 t/m 54 jarigen

302

319

329

342

338

358

349

344

370

369

356


36.525

55 t/m 64 jarigen

243

242

240

242

260

260

252

255

263

292

290


26.037

65 t/m 79 jarigen

531

526

482

468

456

446

410

390

388

354

347


23.045

80-plussers

334

310

309

312

317

315

324

333

340

349

353


8.485
 Leeftijden in procenten

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

20120 t/m 3 jarigen

3,4

3,7

3,7

3,0

2,9

2,9

2,6

2,6

2,9

3,0

3,2


5,8

4 t/m 11 jarigen

5,8

6,3

6,5

6,7

6,2

6,7

6,6

6,2

6,6

7,0

6,9


8,8

12 t/m 17 jarigen

4,2

4,6

4,5

4,6

5,3

5,3

5,5

5,6

5,2

5,2

4,8


4,9

18 t/m 24 jarigen

5,2

5,1

5,5

6,4

6,0

7,2

8,8

9,5

9,6

9,4

9,1


13,8

25 t/m 34 jarigen

13,5

13,6

14,6

13,8

13,8

13,0

13,4

14,3

14,4

13,9

14,6


20,9

35 t/m 44 jarigen

12,5

11,9

11,9

12,2

12,3

11,7

11,5

11,3

11,5

11,6

12,1


15,9

45 t/m 54 jarigen

11,8

12,5

12,9

13,3

13,2

13,8

13,5

13,2

13,5

13,5

13,0


11,5

55 t/m 64 jarigen

9,5

9,5

9,4

9,4

10,1

10,1

9,8

9,8

9,6

10,7

10,6


8,2

65 t/m 79 jarigen

20,8

20,6

18,9

18,3

17,8

17,2

15,9

14,9

14,2

13,0

12,7


7,3

80-plussers

13,1

12,1

12,1

12,2

12,4

12,2

12,6

12,7

12,4

12,8

12,9


2,7