Werken in Tuindorp Oost

Hoewel Tuindorp Oost een typische woonbuurt is, is de bedrijvigheid groter dan men zou verwachten. Het winkelcentrum, de scholen, het verzorgingshuis en de praktijken aan huis geven werk aan ruim 700 mensen.

De grensoverschrijdende grootschalige commerciële activiteiten in het winkelcentrum De Gaard hebben dit winkelcentrum een regiofunctie gegeven. Vooral de aanwezigheid van een supermarkt met avondopening heeft daartoe bijgedragen. Wekelijks bezoeken meer dan 20.000 mensen de supermarkt en naar schatting zo'n 40.000 bezoekers De Gaard.
Dit grote aantal op een betrekkelijk klein gebied geeft wel eens overlast aan omwonenden. Het betreft parkeer- en verkeersoverlast, geluidsoverlast, kleine criminaliteit, milieuoverlast. en last van hangjongeren. Politie, jeugdwerkers, schoolleidingen en anderen slagen er echter in de problemen hanteerbaar te houden.