Herinrichting Van Everdingen- / Troosterlaan

Voortgang

februari 2010

Bij de herinrichting van de Troosterlaan in 2007 werd de autodate verplaatst naar de zuidzijde van de Troosterlaan vlak bij de hoek van de Zwaardemakerlaan. Op verzoek van de aanwonenden werden daar twee fietsrekken bij geplaatst ten behoeve van de gebruikers van de Greenwheels auto. Doordat de rekken onder een verkeerde hoek waren geplaatst werd de doorgang op het trottoir herhaaldelijk versperd door gestalde fietsen.Vooral voor ouderen met een rollator of voor ouders met een kinderwagen was dat zeer hinderlijk. Wij hebben daar meermaals, al of niet met foto, over bericht en gevraagd de rekken onder een andere hoek te zetten. Helaas zonder resultaat.

Een bewoner van het De Vooijsplantsoen had meer succes. Hij loopt die route dagelijks naar De Gaard en had genoeg van de hindernis. Het gebruik van de rekken was inmiddels ook stevig uit de hand gelopen. Zelfs als de Greenwheels auto er stond, stonden er meerdere fietsen in en naast de rekken. De rekken hadden kennelijk veel aantrekkingskracht op langparkeerders uit andere buurten, die hun auto’s in de Zwaardemakerlaan zetten. De boze bewoner schreef het wijkbureau met het verzoek de rekken helemaal weg te halen. Het wijkbureau nam contact op met de bewoners aan de Troosterlaan. Ook zij gaven aan, dat de fietsrekken niet gebruikt werden voor het doel waarvoor ze geplaatst waren.

Inmiddels heeft het wijkbureau de rekken laten verwijderen tot opluchting van velen.

juni 2009
Wat niet uit kon blijven, is gebeurd: begin april werd een bewoonster van de Van Everdingenlaan, die van haar voordeur naar haar auto liep, op het trottoir omver gereden. Na een aantal bijna-aanrijdingen is dit het zoveelste incident, waardoor voor de aanwonenden de maat vol is.
Iedere tien minuten, als er een bus bij de halte staat, nemen fietsers de route over het trottoir. Dat is niet alleen verboden, maar ook onnodig, omdat er tussen de bus en de grasrand voldoende ruimte is om de bus te passeren. Ook kan men achter de bus wachten. Niet alleen wordt er massaal door mensen van alle leeftijden over de stoep gereden, er wordt ook zeer hard gereden. Men wil vr de bus aan het einde van het trottoir zijn.
Handhaven zou de voor de hand liggende oplossing zijn, maar voor de politie heeft stoepfietsen geen prioriteit en de stadswachten (BOA’s) mogen niet bekeuren, omdat het hier geen gemeentelijke verordening betreft.
De fysieke inrichting is overigens wel rg uitnodigend om de route over het trottoir te nemen. Aan het begin van het trottoir staan paaltjes met kettingen er tussen.
Alleen precies in het midden voor de lengteas van het trottoir ontbreekt de ketting en is bovendien het trottoir afgeschuind. Die situatie is, denken wij, gemakkelijk en goedkoop te veranderen. Hopelijk gebeurt dat, vrdat er ernstiger ongelukken gebeuren!

december 2008
Bij de herinrichting van de van Everdingenlaan/ Troosterlaan werd de autodate parkeerplaats verlegd naar de zuidzijde van de Troosterlaan. Op verzoek van bewoners werden daar twee fietsrekken bij geplaatst. Die rekken kwamen er daadwerkelijk maar staan nagenoeg loodrecht op het trottoir. 
Regelmatig wordt daardoor de doorgang versperd voor voetgangers al of niet met rollators, kinder- of boodschappenwagens.
Tijdens een evaluatie op 26 mei werd dat probleem onder de aandacht van de gemeente gebracht. In ons nummer van juni schreven we er ook over. We stelden toen voor de rekken schuin te plaatsen. Dat is nog steeds niet gerealiseerd.
Een nog betere oplossing is misschien de fietsrekken aan de Zwaardemakerlaankant van de hoek te plaatsen. Daar is ruimte waar niet gelopen wordt.

 
Juni 2008
Op 26 mei is er een evaluatiebijeenkomst gehouden van de herinrichting van beide lanen. Vertegenwoordigers van de aanwonenden, enkele andere buurtbewoners, een adviseur van de Dienst Verkeer en de assistent Wijkmanager waren daarbij aanwezig. Over het geheel genomen bleken de bewoners de huidige situatie een hele verbetering te vinden ten opzichte van vr de herinrichting.

Enkele van de aangegeven nog te verbeteren punten:

• na een gewenningsperiode rijdt het verkeer nu toch weer te hard.

• er wordt weer veel over de trottoirs van de Van Everdingenlaan gefietst. De paaltjes met kettingen voldoen dus niet.

• de fietsstrook is te smal; gevaarlijk vooral voor kinderen.

• het wegdek is zeer oneffen geworden door alle freeswerkzaamheden.

• doordat het trottoir langs de graskant weg is, wordt er meer op de rijbaan gelopen.

• fietsen, die in de rekken bij de autodate gezet worden staan nagenoeg loodrecht op het trottoir en versperren daarmee de doorgang.

Mogelijke oplossingen zijn: plaatsen van schaarhekken op de hoeken van de trottoirs, versmalling van de rijbaan, waardoor er minder hard gereden zal worden en de fietsstrook breder en veiliger wordt en het schuin plaatsen van de fietsrekken.

 April 2008
Op maandag 31 maart zijn de correcte symbolen aangebracht op de fietsstroken, nadat al in het najaar de gespiegelde symbolen door de aannemer waren verwijderd.
Het is bestuurders van auto’s nu niet meer toegestaan op de stroken te rijden.

 Februari 2008
Hoewel we positief zijn over de nieuwe inrichting hebben we toch twee opmerkingen. De foutief aangebrachte fietssymbolen zijn inderdaad verwijderd, maar de correcte symbolen zijn nog niet aangebracht. Verder zijn we van mening, dat de parkeerstroken te krap bemeten zijn. Richtlijn is minimaal 1.80 meter tussen de lijnen met de aanbeveling dat aan te passen, omdat de gemiddelde auto 10 cm. breder is geworden. De breedte van de aangebrachte vakken is echter maar 1.60 meter. Het is dus onmogelijk voor automobilisten om tussen de witte lijnen te parkeren. Parkeren over of op de lijnen is verboden, maar gebeurt dus noodgedwongen altijd. Het gevolg is dat de auto’s op of dicht tegen de fietsstrook staan, wat voor fietsers zeer hinderlijk is.We denken, dat het goed mogelijk is de fietsstrook 25 cm. te verleggen richting rijbaan. Die is juist zeer ruim bemeten.