Milieu

Milieupunt Noordoost
Contactinformatie
Het Milieupunt Noordoost is van dinsdag tot en met donderdag van 10.00 tot 17.00 uur geopend.
Adres: Van Swindenstraat 129, Utrecht
Telefoonnummer: 030 - 275 9013
Op het milieupunt zijn werkzaam: Ad van der Sluiszen (co÷rdinator) en Jos Kloppenborg.

wikilucht
WikiLucht is de verzamelplaats van vragen en antwoorden over lokale luchtkwaliteit.
Hier kunnen bewonersgroepen hun eigen specifieke, situatiegebonden vragen kwijt. Iedereen kan bijdragen aan het oplossen van de vragen. Er zijn ook deskundigen betrokken bij WikiLucht die meehelpen aan het beantwoorden van vragen. De informatie is beschikbaar voor iedereen: vragen en antwoorden zijn voor iedereen te bekijken.