Stichting Buurtcomitť Tuindorp-Oost

 In november 1999 wendde een groepje buurtbewoners zich op persoonlijke titel tot het wijkbureau om te pleiten voor een betere communicatie tussen de gemeente en de bewoners van Tuindorp Oost. Stadsplannen werden in die tijd nog niet verspreid en bewoners hoorden vaak pas over nieuwe projecten, als de uitvoering al begonnen was. De wildste geruchten waren dan ook aan de orde van de dag. De groep bewoners pleitte ervoor, dat gemeentelijke plannen voortaan in een zo vroeg mogelijk stadium met een maximum aan openheid aan Šlle inwoners van Tuindorp Oost bekend gemaakt zouden worden. Daardoor zouden bewoners kritisch kunnen meedenken en zo nodig met eigen voorstellen kunnen komen.
Ook signaleerde de groep, dat de gemeente onvoldoende op de hoogte was van wensen die er bij de bewoners leefden met name ten aanzien van de inrichting en onderhoud van de openbare ruimte.
De toenmalige wijkmanager, Paul Hartman, reageerde met de opmerking: "ik zeg niet, dat jullie ongelijk hebben, maar jullie vertegenwoordigen niemand."

In het laatste nummer in 1999 van de 'Wijkkrant Tuindorp-Oost' plaatsten Truus van Biljouw en Lia Versluis vervolgens een oproep om te komen tot de oprichting van een buurtcomitť. Zestien mensen reageerden en eind mei 2000 kwam het dan tot de formele oprichting van het 'Buurtcomitť Tuindorp-Oost' met 9 leden.
Op 7 maart 2005 werd het buurtcomitť officiŽel een stichting.

De drie doelstellingen van de stichting zijn:

 1. Bevorderen communicatie tussen gemeente en buurtbewoners en bewoners onderling.
  Daartoe onderhoudt het buurtcomitť contacten met wethouders, gemeenteraadsleden, ambtelijke diensten en externe organisaties.
  Ook deze website en de 'Wijkkrant Tuindorp-Oost' beogen bij te dragen aan de onderlinge communicatie.
 2. Bevorderen van de sociale cohesie.
  Daartoe organiseert het buurtcomitť activiteiten als een St. Maartensoptocht of een expositie van eigen kunst door buurtbewoners. Ook de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst en de deelname aan de beheergroep van het hostel 'De Hoek' hebben als doel de sociale samenhang te versterken evenals het uitlenen van een partytent voor straatfeesten.
 3. Bevorderen van de leefbaarheid in de ruimste zin van het woord.
  Daarbij gaat het om (verkeers)veiligheid, onderhoud van de openbare ruimte, (welzijns)voorzieningen, huisvesting, jongerenbeleid en ruimtelijke ordening.
  De leden van het buurtcomitť onderhouden daartoe o.a contact met politie, wijkwelzijnsorganisatie Cumulus, Dienst Stadswerken en het wijkbureau. Ook hebben zij zitting in verschillende klankbordgroepen bijvoorbeeld voor het wijkverkeersplan of mogelijke woningbouw op het Veemarkterrein.

De leden van het buurtcomitť


Mirjam Wolters- Hilde van Amerongen-Peter Gielissen-Jody van den Brink-Willem Kok

Peter Gielissen  
 • Voorzitter a.i.
 • Veiligheid
 • Overlast

Secretaris: Willem Kok  
 • Secretaris
 • Verspreiding wijkkrant

tuindorpoost@tuindorpoost.nl

Willem Kok  
 • Penningmeester
 • Onderhoud openbare ruimte


Miriam Wolters
 
 • Ruimtelijke ordening
 • Nieuwbouw projecten
 • Verkeer

Hilde van Amerongen
Jody van den Brink
 
 • Vrijetijdsactiviteiten