Redactie Wijkkrant Tundorp Oost

De redactie bestaat uit 5 vrijwilligers die een onafhankelijke redactie vormen.
De redactieleden zijn: Helga van Lieshout, Magriet van der Veen, Bert Meinders, Jelle de Ru en Ams Slemmer
De wijkkrant heeft tot doel een informatieve krant te maken over zaken die het wonen en leven in Tuindorp Oost en directe omgeving betreffen.

Kopij en reacties
De redactie is bereikbaar per post en per e-mail:
Redactie Wijkkrant
van Everdingenlaan 18
3571 NP Utrecht
E-mail: redactie@tuindorpoost.nl

FinanciŽle bijdragen 
De wijkkrant kan huis-aan-huis worden verspreid dankzij bijdragen van bewoners en subsidie van de gemeente.
Bijdragen van bewoners zijn welkom op rekeningnummer: NL70INGB0004865541 ten name van Stichting Wijkkrant Tuindorp Oost
Donateurs die 50 euro bijdragen worden in de wijkkrant genoemd bij de Club van 50, tenzij zij aangeven anoniem te willen blijven.
Ook kleinere bedragen zijn natuurlijk van harte welkom.

Versterking van de redactie
Wij nog op zoek naar:

  • een sponsormedewerker: een vrijwilliger die samen met ons op zoek gaat naar sponsors of adverteerders
  • medewerker voor de website: een vrijwilliger die artikelen wil schrijven die geplaatst worden op de website.
    Dit betreft onder andere aankondigingen van activiteiten in de wijk en ander actueel nieuws.